fbpx

Användarvillkor

Accepterande av allmänna villkor 

De tjänster som ”Boosterway AB” tillhandahåller till användaren omfattas av följande användarvillkor. ”Boosterway AB” förbehåller sig rätten att uppdatera villkoren när som helst utan ett förvarnande meddelande till Användaren.

Den nuvarande versionen av villkoren kan granskas genom att klicka på länken ”Allmänna villkor” längst ner på vår webbsida. 

Användaren ska vara ansvarig för att skydda konfidentialiteten hos användarens lösenord, om sådana finns. ”Boosterway AB” ansvarar inte för förlust som användaren kan uppkomma till följd av att någon annan använder användarens lösenord eller konto, antingen med eller utan användarens vetskap.

”Boosterway AB” har rätt att när som helst ändra eller avbryta någon funktion på www.boosterway.com och dess app, inklusive, men inte begränsat till, innehåll, tillgänglighetstider, priser och utrustning som behövs för åtkomst eller användning. 

Drift av tjänsten 

Boosterway strävar efter högsta möjliga kvalitet i alla lägen, men ibland uppstår saker utom vår kontroll. Boosterway reserverar sig för kortsiktiga driftstörningar av webben, appar och betalsystem. 

Priser

Boosterway erbjuder i dagsläget en helt kostnadsfri tjänst. I framtiden kommer möjligheten finnas att frivilligt uppgradera funktionaliteten i tjänsten mot en månadskostnad. 

Användaruppförande 

Användaren ska bara använda www.boosterway.com och tillhörande app för lagliga ändamål. Användaren får inte posta eller överföra via www.boosterway.com något material som bryter mot eller kränker på något sätt på andras rättigheter, vilket är olagligt, hotande, kränkande, vulgära, orena eller annars uppmuntrande, vilket uppmuntrar till handlingar som skulle utgöra ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryta mot någon lag eller som, utan ”Boosterway AB”s uttryckliga förhandsgodkännande, innehåller reklam eller någon uppmaning avseende produkter eller tjänster.

Användning av tjänsten 

Tjänsterna kan innehålla e-posttjänster, anslagstavlor, chattområden, forum och / eller andra meddelande- eller kommunikationsmöjligheter som är utformade för att göra det möjligt för användaren att kommunicera med andra. Användaren godkänner att använda kommunikationstjänsterna endast för att skicka och ta emot meddelanden och material som är korrekta och, i tillämpliga fall, relaterade till den specifika kommunikationstjänsten. 

”Boosterway AB” har ingen skyldighet att övervaka kommunikationstjänsterna, men ”Boosterway AB” förbehåller sig rätten att granska material som publicerats i kommunikationstjänsterna och att ta bort material enligt eget gottfinnande. ”Boosterway AB” förbehåller sig rätten att säga upp användarens åtkomst till någon eller alla kommunikationstjänster när som helst, utan föregående meddelande, av någon anledning. 

Marknadsföring i våra tjänster

Vår tjänst kan innehålla marknadsföring från partners och annonsörer som kan vara relevant för dig som användare. I dessa fall är det tydligt formulerat och ska inte förväxlas med Boosterways tjänster. När du lämnar vår tjänst genom att klicka på en annonsör gäller annonsörens villkor. Om du erbjuds en kickback från Boosterway för att utföra en tjänst hos en annonsör är du välkommen att maila supporten här för att få instruktioner om utbetalning.

Betaltjänster 

Boosterway tillhandahåller integrerade betaltjänster som kan nyttjas av grupparrangörer. I samtliga fall gäller betalleverantörens priser och villkor. 

Missbruk

Vid missbruk eller onormal aktivitet av vår tjänst har vi rätt att tillfälligt stänga av användarens profil, och vid grova överträdelser stänga av användaren på lång sikt. 

Behandling av personuppgifter

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning (GDPR) och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter. 

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser. Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring, så som nyhetsbrev. 

Riktlinjer 

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar: 

 • Namn 
 • E-postadress 
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger.
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll. 
 • Uppgifter som du lämnat genom inloggning via Facebook. Det är du själv som accepterar inloggning via Facebook. Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. Du samtycker till behandling genom att acceptera våra allmänna villkor. När du samtycker till våra allmänna villkor samtycker du också till att vi behandlar dina personuppgifter. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt: 

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt.
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida. 
 • Uppgifter som vi får från offentliga register. 
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick. 
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar. 
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss. Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Du kan alltid begära att vi tar bort dina personuppgifter.

Radering av data

Vi lagrar användardata hos vår partner Amazon Web Services. Till följd av GDPR kan du när som helst be oss att ta bort all information från ditt användande. 

Cookies

Vi använder oss av cookies på vår webbplats för att ge dig som besökare en bra användarupplevelse. Webbsidan innehåller även spårningskoder från Google Analytics och Facebook.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbsida, samt för att analysera webbtrafik.